Tag Archives: gminie

Stawianie ploty Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz szczególnych przypadków.

Konstrukcja sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz szczególnych wypadków.

Balaski plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji oraz planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania balaski z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane plotki z plastyku na plot i furtkę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy planowane plotki z plastyku na plot i furtę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements