Monthly Archives: January 2016


Ogrodzenie z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych.

Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji i proponowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czytaj więcej!

Advertisements